Pol. Ind. Karobi s/n, 20212 Olaberria, Gipuzkoa
Apdo. Nº12, 20200 Beasain, Gipuzkoa

T. +34 943 885 250 | +34 943 885 254